Kunst og bæredygtighed

Stort abstrakt maleri i grønne nuancer, hvor man fornemmer en flodbred inde i regnskoven

Vores verden står over for alvorlige miljømæssige udfordringer. Derfor må jeg som kunstner også overveje, hvilken rolle, jeg kan påtage mig i en mere bæredygtig retning.

Jeg kan male kunst, der kan være en kilde til inspiration, refleksion og handling. Her har jeg fx malet en hyldes til regnskoven. Men der skal mere end det til for at jeg med vægt kan sige, at jeg vil arbejde for en grøn omstilling.

Derfor vil jeg prøve at tage et spadestik dybere, for selv om et kunstværk kan have meget lang levetid, må jeg som kunstner forholde mig til og udforske, hvordan jeg og mit galleri kan bliver mere bæredygtig.

Det step jeg allerede har taget er, at stort omfang at minimere mit økologiske fodaftryk bl.a. gennem valg og genbrug af materialer. Jeg samler fx selv mine lærreder og forsøger derved at at minimere miljøomkostningerne ved transport.

I følge AKO Foundations rapport udgør transport 77% af kunstbranchens totale udledning, så  selv om jeg er stolt over at have udstillet i New York, Hamburg og Madrid og salg til både Japan og USA, er mit fokuspunkt i dag at handle, udstille og sælge lokalet.

Til at minimere det økologiske fodaftryk hører også, at vælge produkter af god kvalitet med lang levetid. Jeg bruger vandbaseret akrylmaling, som har stor farveægthed og samtidig har lavere miljøpåvirkning sammenlignet med andre malingstyper som oliebaserede farver.

Akrylmaling indeholder færre skadelige opløsningsmidler, der kan forurene luft og vand. Jeg har ingen brug af miljøskadelige stoffer i processen.

Jeg smider ikke lærreder ud, men genbruger dem og forsøger på flere måder at minimere affaldsproduktionen, undgår plastikemballage o.l. Pensler og paletter rengøres og bruges igen og igen. Faktisk bruger jeg stadig min morfars gamle spartel.

“Man laver altid billeder af billeder”

Sådan skrev Per Kirkeby i 1974, hvor han hentyder til, at vi altid bærer eksisterende billeder med i vores hukommelse. Dette viser hen til en form for billedgenbrug. mere konkret bliver det dog, når gamle lærreder genbruges. Det er dog et område, hvor man som kunstner, må begår sig med stor forsigtighed og omtanke, hvor man som kunstner må balancere kreativitet med respekt for fortiden og navigere inden for gældende retslige og etiske rammer.

Asger Jorn arbejdede i perioder med det han kaldte modifikationer, hvor imod Per Kirkeby kaldte sit overmalinger. Der er dog også forskel idet man kun meget svagt aner det oprindelige maleri i Per Kirkebys overmalinger – det er nærmest blot brugt som en spændende baggrund, mens Asger Jorns modifikationer er en måde at skabte nye fortolkninger og værdier af det oprindelige værk, Men selv om overmaling og genbrug er kendt fra kunsthistorien, betyder det dog ikke, at vi bare kan recirkulere kunstværker i dag. Ibi Pippi Orup Hedegaard “modificering” af Asger Jorns ”Den grimme ælling”  ejet af Silkeborg Museum, illustrerede, at diskussionen om at male oven på gamle kunstværker er nuanceret og afhænger af kontekst og intention.

Derfor er genbrug ved overmaling af et gammelt maleri kontroversielt. Med hjælp fra AI får du derfor lige for og imod.

For og Imod: Maleri ovenpå et andet maleri

Fordele ved at male ovenpå et gammelt kunstværk:

  1. Genbrug og bæredygtighed: Ved at male på eksisterende kunstværker minimeres forbrug af nye materialer som lærreder og maling. Dette er i tråd med bæredygtighedsprincipperne om genbrug og reduktion af affald.
  2. Lagdelt fortælling: Når du maler oven på en eksisterende skabelse, tilføjer du en ny dimension til værket. Dette kan give mulighed for en kompleks og lagdelt fortælling, hvor tidligere kunst og nuværende kunst smelter sammen og skaber noget unikt.
  3. Respekt for fortiden: At male over et ældre kunstværk kan også ses som en form for hyldest til tidligere kunstnere. Det viser, at kunstens verden er i konstant udvikling og forandring, og at nutidige kunstnere kan trække på inspiration fra fortiden.

Ulemper ved at male ovenpå et gammelt kunstværk:

  1. Respekt for kunstnerens intention: Det kan ses som en overtrædelse af den oprindelige kunstners intention at male deres arbejde over eller inkorporere det i et nyt kunstværk. Kunst er ofte en personlig og dybtgående udtryksform, og at overmale det kan opleves som respektløst.
  2. Retlige og etiske overvejelser: At male på et kunstværk andre ejer, holder af og/eller den oprindelige kunstner gerne vil købe tilbage må have retslige følger, således er der juridiske og etiske spørgsmål ved at male på eksisterende kunstværker. Hvornår kan man gøre det, og hvornår skal man undlade det for at respektere kunstnerens rettigheder og værket som et kulturelt artefakt?

Selv har jeg mest overmalet mine egne malerier – det gør jeg ofte, og indtil dato har jeg aldrig smidt et lærred ud. Lærreder kan med fordel overmales – og det giver også en kompleks og lagdelt fortælling – omend alle strøgende er mine.

Abstrakt maleri med masser af tekstur og stoflighed i rød, sort og hvide farver - og guld. Jeg ser et gyldent træ i baggrunden

Der er dog en fortsættelse. For da jeg for 1 måned siden slog dette oplæg op som nyhedsbrev på LinkedIn fik jeg 3 gamle malerier forærende. De var købt i udlandet til en billig penge på en af de boder, hvor kunstnere står og maler det samme motiv dag ud og dag ind. Dem fik jeg til at lege med. Og det er faktisk sjovt, det giver noget nyt til ens kunst at have et helt andet udgangspunkt. Min konklusion er, at jeg godt kan forstå tankerne bag Asger Jorn og Per Kirkebys eksperimenter. Læs mere om dem her.

Her ser du et gammelt Buddha maleri, hvor jeg har vendt det om og brug bladguldet til at skabe lys inde bagved maleriet.